گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

ثبت نام مدرسه

دیروز ثبت نام مدرسه علی انجام شد و فرم مدرسه را هم گرفتم و عکسایی را که گرفته بودیم دادم . واکسن علی جانو هم زدم همش می گفت خانوم صورت زشت ، چاقالو ... بهش گفتم مامان جان جلوی خود خانوم که این حرفای زشتو نزدی .؟ گفت نه مامان تو قلبم گفتم . نام مدرسه : هدایت نام معلم : سرکار خانم فروتن
31 خرداد 1394
1